Här kan du se hur kulturmiljonerna fördelas på skånska projekt

Av:

Nu är det klart hur årets andra produktions- och utvecklingsstöd för kulturlivet, från Region Skåne, kommer att fördelas. Kvalitet, tillgänglighet, bredd och spets är ledord när höstens kulturstöd delas ut. Totalt handlar det om 9 miljoner kronor till 57 olika projekt inom kulturområdet. 

Sammanlagt 241 ansökningar togs emot under ansökningsperioden. Nu har 57 olika kulturprojekt med en bredd av målgrupper och samarbeten beviljats produktions- och utvecklingsstöd på olika platser runt om i Skåne. 

Projekten som får stöd rör områdena bild, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, performance, seriekonst, teater, form och design. De knyter an till Region Skånes kulturpolitiska mål om ett brett kulturutbud som är tillgängligt för invånare i hela Skåne.  

De beviljade projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan: Konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barns och ungas rätt till kultur samt digital utveckling.  

Exempel på projekt som får stöd

Arts and Motion, En del av Cirque Arté Diem beviljas 300 000 kronor till ett projekt som ska förverkliga visionen om ett året-runt centrum för cirkus och dans på landsbygden i Tollarp i Kristianstads kommun. 

ARNA beviljas 250 000 kronor för konsteventet ”Land Art Live – Vombsjön 2024” som handlar om vattnet i klimatförändringens tid som möter publiken under sensommaren 2024. 

Skissernas Museum beviljas 200 000 kronor till ett projekt som ska nå ut till skolor i kommuner som inte har möjlighet till konstupplevelser och kreativt skapande i museimiljö i hemkommunen. 

SkåneFolk Youth Ensemble beviljas 200 000 kronor till ett utvecklingsprojekt för att öka tillväxten av unga folkmusiker.

Information om alla beviljade projekt finns på Region Skånes webbplats

Läs mer på Region Skåne: Beviljade stöd inom kultur – Utveckling Skåne (skane.se)