, , ,

Jan-Åke Hillarp tilldelas prestigefyllt naturvårdspris

Av:

Arne Schmitz Naturvårdspris är instiftat till Arne Schmitz minne för hans insatser och liv i och med den natur han engagerade sig för, av familjen Schmitz och Falsterbonäsets Naturvårdsförening och delas ut till den som har gjort förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun eller är boende i Vellinge och gjort stora insatser för naturen någon annanstans.

Motivering till att Jan-Åke Hillarp nu tilldelas Arne Schmitz Naturvårdspris lyder; Biolog, naturpedagog och naturfotograf Jan-Åke Hillarp tilldelas Arne Schmitz naturvårdspris för förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun i Arne Schmitz anda. Jan-Åke har under en lång rad år ägnat sig åt hängivna och inspirerande insatser för djur och natur i Vellinge kommun bl a genom FNF och KFV. Genom sin undervisning av tusentals elever och exkursioner, föredrag och bildvisningar för lika många deltagare har han spridit kunskap och intresse för naturen. Jan-Åke är en institution i Vellinge kommun och FNF är glada att ha honom med i sitt expertråd.
– Jag hade aldrig förväntat att jag skulle kunna få Arne Schmitz pris, FNF:s mest prestigefyllda pris, men jag är oerhört glad och tacksam för att FNF:s styrelse och familjen Schmitz förärat mig det, säger Jan-Åke Hillarp.
– Det är speciellt roligt eftersom Arne, när jag ville ha in en artikel i hans spalt i Sydsvenskan, sa: ”Jag tar in den om du blir medlem i FNF.” Det var 1971 och jag och min familj skulle någon månad senare flytta till Skanör. Naturligtvis blev jag medlem och kom så småningom att sitta i nästan 40 år i föreningens styrelse och vara med om att övertala Arne att ta över ordförandeskapet i föreningen. Han var en klok mentor och uppskattad vän och att få priset till hans minne är stort, avslutar Jan-Åke Hillarp.

Arne Schmitz Naturvårdspris delades ut på FNF:s föreningsstämma. Juryn bestod av FNF:s styrelse samt en representant för familjen Schmitz. Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz imponerande produktion.

Tidigare vinnare är dokumentärfilmaren Mikael Kristersson, fotografen Magnus Lundgren samt lantbrukaren Rolf Axel Nordström.

På bilden från vänster: David Carlson/ordförande Falsterbonäsets Naturvårdsförening, Jan-Åke Hillarp samt Elisabeth Forsman/dotter till Arne Schmitz.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne. FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle. Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden. Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.