Lärare, undersköterskor och snickare eftertraktade på framtidens skånska arbetsmarknad

Av:

Om dagens utveckling fortsätter kommer det om drygt tio år att råda stor brist på bland annat undersköterskor och grundskollärare, men även murare, gjutare och fordonsmekaniker. Det framgår i den prognos som Region Skåne presenterar idag. Arbetslösheten förväntas ligga på cirka åtta procent i Skåne i slutet av perioden.

Prognosen sträcker sig till 2035 och visar särskilt på två områden där det finns stor risk för brist på utbildad personal; vård och omsorg samt tekniska yrken. Bristerna gäller både för personal med gymnasie- och högskoleutbildning.

– Skånes befolkning växer och jobben blir fler. Samtidigt brottas regionen med en av Sveriges lägsta sysselsättningsgrader och en relativt hög arbetslöshet. Den snabba strukturomvandlingen, där nya företag och branscher växer fram, ställer nya krav på utbildnings- och kompetensinsatser, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Bristen blir extra påtaglig då det både finns en ökad efterfrågan på kompetens samtidigt som det väntas stora pensionsavgångar under prognosperioden. Exempelvis är 64 procent av distriktsjuksköterskorna 50 år eller äldre.

Yrken med störst brist 2035

Undersköterskor är yrket där det förväntas vara störst brist på utbildad personal följt av grundskollärare, snickare och murare inom bygg och anläggning. Andra yrken där det förväntas finnas för få utbildade i förhållande till behovet är lärare, smeder och mekaniker.

För de yrkesgrupper som Region Skåne särskilt anställer visar prognosen att det även framöver kommer att fattas många specialistsjuksköterskor. Bristen väntas även bli omfattande på grundutbildade sjuksköterskor, specialistutbildade läkare, biomedicinska analytiker och arbetsterapeuter.

Underlättar planering och vägleder människor i utbildningsval

Syftet med prognosen är främst att underlätta regionernas och kommunernas arbete med kompetensförsörjning. Det kan också vara en vägledning för den som planerar att börja studera eller vill byta yrke.

– Region Skånes förhoppning är att prognosen ska utgöra ett kunskapsunderlag för att utveckla långsiktiga utbildningssatsningar för framtidens behov. Skåne, precis som de flesta andra regioner, står inför utmaningen att skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens, säger Ulrika Geeraedts.

Fakta – Topp 10 yrken med störst brist 2035
  • Undersköterskor
  • Grundskollärare
  • Snickare, murare och anläggningsarbetare/arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva
  • Skötare/vårdare, boendestödjare/övrig vård- och omsorgspersonal
  • Distriktssköterskor
  • Grundutbildade sjuksköterskor
  • Gymnasielärare
  • Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.
  • Smeder och verktygsmakare m.fl.
  • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer/Flygmekaniker m.fl.
Fakta om prognosen

Det är tredje gången som Region Skåne tar fram en långsiktig utbildnings- och arbetsmarknadsprognos. Arbetet är en del av ett samarbete mellan Sveriges regioner, Tillväxtverket och SCB. Syftet med prognosen är att ge ett regionalt planeringsunderlag som kan bidra till en ökad samverkan mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer.

Ta del av rapporten ”Skåne 2035 – Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos” här .