Öresundsregionen ska vara öppen – Handelskammaren vill att domstol upphäver gränskontroll

Av:

Politiker i region Skåne, verksamma i Greater Copenhagen, Skånetrafiken och Öresundsbron kämpar för att gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige ska tas bort. Under onsdagen besökte migrationsminister Maria Malmer regionen för att bl.a diskutera Öresundsregionens problem med gränskontroller. En förespråkare för avskaffandet av gränskontrollerna är Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne Carl Johan Sonesson som även är ordförande i Greater Copenhagen.

På onsdagen inlämnade Sydsvenska Handelskammarens ombud Finn Madsen en begäran om rättsprövning av de inre gränskontrollerna till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Yrkandet från Handelskammaren är att domstolen skall upphäva regeringens beslut och besluta att det tills vidare inte skall gälla.

Bakgrunden är en dom från EU-domstolen april 2022 som klargör rättsläget ytterligare kring kontrollerna. Där klargjordes att Österrike inte har rätt att genomföra inre gränskontroll. Fallet är identiskt med det svenska.

– De inre gränskontrollerna försvårar för svenska företag och svenskar och nordbor att vara aktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt har de inte levt upp till sina syften kring säkerhet och kriminalitet, säger Stephan Müchler, VD på Sydsvenska Handelskammaren.

Bertelsmann institutet i Tyskland har ju visat inre gränskontroll för svensk del kostar 50 miljarder Euro i lägre BNP om de pågår fram till 2025. Pendling och fungerande arbetsmarknad försvåras. Nyligen framkom att dansk polis inte anser att gränskontroller fungerar och att ökat samarbete är bättre.

– Schengen är viktigt. Det garanterar yttre gräns och effektiviserar säkerhet genom samverkan mellan länder vid gränserna och inom länderna. Och det är en ekonomisk hörnpelare för tillväxt och svensk export. Det äventyras nu, säger Stephan Müchler.

Till ansökan om rättsprövning finns även ett rättsutlåtande från professor Joakim Nergelius, som är en av Sveriges ledande experter på konstitutionell rätt.

Källa: Handelskammaren