Skåne Plus
Så utvecklades Skåne under 2022 och en interaktiv rapport

Så utvecklades Skåne under 2022 och en interaktiv rapport

Nu kan du följa en ständigt uppdaterad rapport om hur det går i Skåne och dessutom i relation till uppsatta mål. Så läs den här sammanfattningen från region Skåne om 2022. Längst ner i artikeln finns en länk till den interaktiva rapporten.

Återhämtningen efter pandemin gick snabbt. Sysselsättningen i Skåne gick upp på den högsta nivån på 30 år. Men nu ser många företag dystert på framtiden och bostadsbyggandet har tvärnitat. Det visar Region Skånes årliga rapport ”Hur har det gått i Skåne?” som kartlägger utvecklingen under förra året.

Sedan den betydande nedgången på arbetsmarknaden i början av pandemin har återhämtningen varit kraftfull. Andelen sysselsatta av befolkningen mellan 20-64 år var 2022 den högsta sedan 30 år tillbaka. Även andelen arbetslösa som, i februari uppgick till 8,5 procent, är den lägsta uppmätta siffran i Skåne sedan 2009. Jämfört med hela Sverige ligger arbetslösheten högt och andelen sysselsatta lågt.

Den snabba återhämtningen riskerar dock att omkullkastas. I Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för Skåne-Blekinge från fjärde kvartalet 2022 angav merparten av de svarande företagen att regionen nu var inne i en lågkonjunktur.

– 2022 har inneburit tvära kast för både företag och invånare. Den kraftiga återhämtningen efter pandemin visade vägen i början av året. Men krig i Europa, historiskt höga elpriser och en hög inflation har mattat av utvecklingen. Just nu är väldigt svårt att sia om framtiden och hur en förväntad lågkonjunktur kommer slå mot Skåne de kommande åren, säger Region Skånes tillförordnade utvecklingsdirektör Richard Gullstrand.

Historiskt höga elpriser

Stora delar av Europa är fortfarande starkt beroende av naturgas i sin el- och värmeförsörjning. Det betyder att elpriserna oftast följer gaspriserna, vilket blev tydligt efter Rysslands invasion av Ukraina, som pressade upp gaspriserna. Elpriserna nådde rekordhöga nivåer och 2022 var det genomsnittliga spotpriser 1,62 kr/KWh vilket är mer än fyra gånger priset under åren 2013-2021, som var 0,38 kr/KWh.

Tvärnit i bostadsbyggandet

Hushåll och bostadsbyggare är i nuläget pressade av höga inflationsnivåer, energikostnader, byggkostnader samt stigande räntor. Detta syns tydligt i preliminära siffror över påbörjade bostäder som under 2022 sjönk med 43 procent jämfört med föregående års rekordsiffror på över 10 000. Bostadsbyggandet har de senaste åren varit rekordhögt i Skåne, med i genomsnitt 8 500 färdigställda bostäder per år under perioden 2018-2021. En utveckling som kan komma att förändras som effekt av konjunkturläget.

Skånes befolkning fortsätter att öka men färre barn föds

Skånes befolkning växte under förra året med knappt 12 000 personer. Det är cirka 1 100 personer färre än befolkningsökningen föregående år. Ökningen består främst av ett positivt flyttnetto vilket innebär att det är fler människor som flyttar till Skåne från utlandet och andra delar av Sverige än de som lämnar.

Den naturliga folkökningen är dock den lägsta sedan 2005 vilket drivs främst av ett rekordlågt antal födda barn. En minskning med 7,8 procent jämfört med förra året. Inte på 15 år har så få barn fötts i Skåne som under 2022.

– Det är positivt att många människor ser Skåne som en attraktiv plats att bo på och att vi fortsätter ha ett positivt inflyttningsnetto. Samtidigt är det oroande att bostadsbyggandet minskar kraftigt då vi behöver fler bostäder i Skåne, säger Richard Gullstrand.

Stora skillnader i hälsa mellan olika grupper

Bland vuxna skåningar ligger den självskattade hälsan över tid på en stabil nivå och de flesta skolelever mår i allmänhet bra. Men det finns stora skillnader i hälsa när man tittar på faktorer som ålder, kön, socioekonomi och utbildningsnivå. Exempelvis skiljer det hela 20 procent i det självskattade hälsoläget mellan de som har förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning.

Den psykiska ohälsan förbättrades mellan 2019 och 2022 bland vuxna, men försämrades bland barn och unga. Tendensen är stigande över tid och ohälsan kryper neråt i åldrarna. Framför allt ökar den psykiska ohälsan hos flickor och unga kvinnor.

Läs hela rapporten

Uppföljningen är en del i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin som i sin tur är de skånska utvecklingsaktörernas gemensamma vision om hur Skåne ska utvecklas. I den digitala rapporten “Hur har det gått i Skåne” tittar vi närmare på utvecklingen inom områden som befolkning, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning, bostadsbyggande, hälsa, miljö och turism.