Skåningarna blir allt äldre och befolkningen ökar långsammare de kommande åren

Av:

Under de kommande tio åren fortsätter Skånes befolkning att öka, men i en långsammare takt. Dessutom väntas andelen äldre över 80 år öka med 42 procent. Det är två tydliga trender som kan utläsas i Region Skånes nya befolkningsprognos för den kommande tioårsperioden.

Befolkningen i Skåne väntas öka med ungefär 95 000 invånare under åren 2023-2032, vilket motsvarar en ökning med 6,7 procent. Det visar Region Skånes nya befolkningsprognos för de kommande tio åren.

Den tidigare höga befolkningstillväxten har i stor utsträckning drivits av en hög inflyttning från utlandet till följd av flyktingkrisen 2015. Inflyttningen har minskat sedan dess och förväntas följa en nedåtgående trend kommande fem år, främst med anledning av att färre människor kommer att söka asyl.

– Sveriges andel av det totala antalet asylsökande i EU har minskat under de senaste åren vilket ligger till grund för den förväntade utvecklingen på kort sikt, säger Sara Mikkelsen, samhällsanalytiker i Region Skåne.

Barnafödandet vänder upp på sikt

Trenden med färre barnafödslar, som uppmärksammades stort i samband med Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik i våras, väntas hålla i sig ett tag.

– Vi förväntar oss att barnafödandet ligger kvar på en låg nivå under 2023 men att det så småningom vänder. Vändningen får dock inte så stor effekt på nettot eftersom den allt äldre befolkningen innebär att fler förväntas avlida, säger Sara Mikkelsen.

Det är de stora barnkullarna födda på 1940-talet som kommer upp i allt äldre åldrar kommande år. I slutet av tioårsperioden väntas människor i åldrarna över 80 år ha ökat med 42 procent jämfört med 2022, något som kommer att ställa nya krav på framtida äldreomsorg, boendeformer och hälso- och sjukvård.

Geografiska skillnader

Nästan alla skånska kommuner väntas få en ökning under prognosperioden men det är fortsatt storstadskommunerna Malmö, Lund och Helsingborg som står för den största ökningen sett till antal personer. Högsta procentuella folkökning har grannarna till storstadskommunerna, som Ängelholm, Skurup och Staffanstorp.