Vellinge Kommun ska bli ännu säkrare

Vellinge Kommun ska bli ännu säkrare
Kommunen vidtar åtgärder för ett ännu tryggare Vellinge

Vellinge tillhör de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i, men det finns fortfarande saker som kan förbättras. Därför presenterar nu kommunen ett åtgärdspaket med riktade insatser för att göra Vellinge ännu tryggare

– Trygghet är ett prioriterat område som vi ständigt måste arbeta vidare med och vi får aldrig slå oss till ro, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

– Alla som bor och verkar i kommunen ska känna sig trygga. Kommunen kan göra en hel del men vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt Vellinge. Det är därför glädjande att det finns ett stort engagemang hos invånare, föreningsliv och näringsliv i kommunen, det är en viktig förutsättning för ett fortsatt tryggt Vellinge, säger Carina Wutzler.

Det är också viktigt att förstå att det i huvudsak är den upplevda otryggheten som försämrats. Så här säger Patrizia Bertarini, trygghetssamordnare i kommunen:

– Den upplevda tryggheten i kommunen speglar inte alltid den faktiska tryggheten. Vellinge är en trygg kommun att bo i och brottsstatistiken visar det, men vi behöver göra extra insatser för att se till att den upplevda tryggheten bibehålls på hög nivå.

Här är några av de åtgärder som kommunen vidtar:

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar sätts in omgående för extra bevakning kvällstid i kommunen. De kommer att rondera både till fots och med bil. Deras uppdrag är att synas och öka tryggheten för de som rör sig ute på kvällarna.

Nolltolerans mot klotter

Kommunen ser mycket allvarligt på klottring. I nuläget saneras klotter från alla kommunala byggnader löpande. I åtgärdspaketet ingår möjlighet också för privata aktörer och andra myndigheter att få hjälp med sanering. Fortsättningsvis kommer högre krav att ställas på icke-kommunala fastighetsägare att ta bort klotter på sin egendom.

Trygghetstips

Om du som medborgare upplever otrygghet i ditt hemkvarter eller på vägen till bussen eller om du har någon annan trygghetsrelaterad synpunkt så kommer möjligheten snart finnas för dig att tipsa kommunen via e-post. Mer information läggs upp på vellinge.se inom kort.

Trygghetsträffar

Kommunikation är oerhört viktigt även när det gäller trygghetsfrågor. Därför vill kommunen nu skapa forum för dig som medborgare att träffa representanter från den kommunala organisationen och lämna synpunkter och få information. Den första träffen hålls den 1 mars klockan 18.00 i fullmäktigesalen i Vellinge kommunhus.

Övervakningskameror

För att minska skadegörelse sätts värmekameror upp på utvalda platser och kommunen ansöker även om tillstånd att sätta upp övervakningskameror.

Nattvandring

Vellinge kommun stödjer uppstarten av nattvandrarna och kommer att erbjuda lokal, anordna möten tillsammans med dem och hjälpa till med deras informationsspridning.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar genomförs under året med representanter från den kommunala organisationen och polisen tillsammans med boende och andra intresserade. Tanken är att man ska identifiera eventuella trygghetsrelaterade problem. Den första trygghetsvandringen genomförs den 16 februari i Vellinge tätort.