Vellinge Sveriges bästa skolkommun för fjärde året i rad

Vellinge Sveriges bästa skolkommun för fjärde året i rad

Återigen står det klart att Vellinge ligger i topp när det gäller skola och utbildning. Lärarförbundet presenterar nu sin rankning för 2017 och Vellinge blir Sveriges bästa skolkommun – för fjärde året i rad.

Vellinge har toppat Lärarförbundets lista över skolkommuner 2012, 2014, 2015 och 2016. På torsdagsmorgonen presenterade Lärarförbundet årets rankning och den placerar återigen Vellinge på första plats, följt av Orust och Ovanoker.

– Vi är väldigt stolta över att ha utnämnts till årets bästa skolkommun igen. Vi har arbetat strukturerat med att bygga upp en infrastruktur för vårt kommunövergripande systematiska kvalitetsarbete och hur det ska docka i enheternas systematiska kvalitetsarbete. Vi har välförankrade metoder för att fördjupa och förädla denna infrastruktur, säger Ester Alavei, utbildningschef i Vellinge kommun.

Till grund för Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun ligger följande 13 kriterier:

 1. Resurser till undervisningen
 2. Utbildade lärare
 3. Lärartäthet
 4. Friska lärare
 5. Lärarlöner
 6. Kommunen som avtalspart
 7. Andel barn i förskola
 8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex
 10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex
 12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år
 13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier

Utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert är glad och stolt över resultatet.

– Att bli årets skolkommun för fjärde året i rad visar att det långsiktiga arbetet med fokus på kunskap och lärande som vi gjort ger resultat. Jag vill tacka alla lärare och elever som i sitt arbete varje dag är de som främst har vunnit detta pris, säger han.