Skåne Plus
Kristianstads sjätte naturreservat Södra Äspet invigs på fredag

Kristianstads sjätte naturreservat Södra Äspet invigs på fredag

Gammal tallskog, varma sanddyner och slingrande stigar. I Södra Äspet trivs såväl myrlejon som människor. På fredag invigs Kristianstads kommuns sjätte kommunala naturreservat. Det betyder att områdets naturvärden får ett starkare skydd. Samtidigt får vi människor möjlighet att njuta av tallskogar och stränder.

Södra Äspet har en speciell och rik natur. Bland tallskogens lingonris växer de sällsynta växterna ryl och orkidén knärot. I gläntorna blommar luktvädden i violett. Den varma soliga sanden hyser alla Sveriges tre arter myrlejonsländor. Den ovanliga talltickan har börjat växa på många av områdets tallar.

Naturreservat Södra Äspet är på 63 hektar (cirka 126 fotbollsplaner) och ligger vid kusten strax söder om Åhus. Här ska naturvärden bevaras och utvecklas samtidigt som friluftslivet gynnas.
Det nya reservatet är uppdelat i två delområden.
-Bägge delområdena består av tallskog på gamla sanddyner i ett kuperat och nästan mystiskt landskap att färdas i, säger Dan.

Naturreservatet är mycket lättillgängligt tack vare de kommunala badplatsparkeringarna som finns i varje delområde. Längs kusten precis utanför naturreservatet löper den nya Skåneleden SL6 Vattenriket. Det utövas många former av friluftsliv i Södra Äspet och här finns myriader av små stigar att leta sig fram längs.
-Det är tillåtet att både promenera och cykla på stigarna. Ridning är tillåten på markerade ridstigar. Hundar är välkomna men skall hållas kopplade mellan den första mars och tjugonde augusti för att värna om djurlivet, säger Dan.

Som flera andra kommunala naturreservat har Södra Äspet först varit en del av den kommunala naturvårdsfonden, ett unikt koncept där kommunal mark avsätts för att gynna naturvård och friluftsliv. LONA-bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne har beviljats för att bland annat ta fram underlag inför reservatsbildningen av Södra Äspet.

Tekniska förvaltningen kommer att ansvara för driften av naturreservatet.
Under de närmaste åren kommer naturvårdsförvaltaren att skapa varma gläntor, öka mängden död ved och ta fram bar sand i naturreservatet.
-Genom att bilda naturreservat får Södra Äspet ett starkare skydd och en långsiktig förvaltning. Välkommen att utforska vårt nya naturreservat! säger Dan.

På lördag förmiddag 27 augusti finns möjlighet för alla som vill att följa med Biosfärkontorets ekolog Dan Gerell på vandring in det nya reservatet. Läs mer på Vattenrikets hemsida https://vattenriket.kristianstad.se/naturum/program/