,

Nu kan man börja bygga vallarna runt Falsterbonäset

Av:

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd för den överklagade domen i Mark-och Miljööverdomstolen (MÖD). Den 17 juni fastslogs tillståndet för översvämningsskydd på Falsterbonäset fastställs i stora delar av MÖD. Domstolen anser att de åtgärder som kommunen sökt tillstånd för i huvudsak är väl avvägda.

Vellinge kommun har drivit projektet med skyddsvallar under flera år. Det är en komplex fråga med stora naturvärden, stora fastighetsvärden och inte minst hem och trygghet för tusentals personer på Falsterbonäset.

Falsterbonäsets låga marknivå gör att bebyggelsen är sårbar mot tillfälliga översvämning från havet. Extrema högvatten är ovanliga men blir allt vanligare. Senast 2017 steg vattennivån till kritiska nivåer men lyckligtvis skadades ingen bebyggelse den gången. Sannolikheten för extrema högvatten är i dagsläget låg, men stigande hav till följd av ett förändrat klimat gör att risken kommer att öka. Skydden behövs för att minska befintlig bebyggelses sårbarhet mot översvämning, både i dagens och i framtidens klimat.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå. Vellinge kommun har därför initierat ett omfattande projekt för att uppföra ett översvämningsskydd runt Falsterbonäset.

– I och med Högsta domstolens beslut har vi ett fastställt beslut för hela sträckningen, vilket gör att vi nu kan påbörja arbetet och planera långsiktigt. Det är viktigt för hela kommunens utveckling, men ytterst handlar det om tryggheten och säkerheten för de drygt 20 000 som bor i området. Det är min förhoppning att vi kan starta redan under nästa år, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

– Högsta domstolens avslag på överklagan ger oss nu möjlighet att starta den faktiska byggnationen. Domen i somras står fast och den är i huvudsak i linje med kommunens ansökan, säger Erik Andersson, ansvarig projektledare för skyddsvallarna i Vellinge kommun.

Skyddet utgörs av ett närmast heltäckande skydd på drygt två mil mestadels genom att uppföra vallar men även genom murliknande element och förstärkta sandklitter i vissa etapper. Skydden varierar i höjd – 80% har en faktisk visningshöjd på under 1,5 m då marken på platsen redan är upphöjd. Processen bakåt i korthet är att en handlingsplan togs fram 2013. Ett beslut om ansökan gjordes 2014 och inlämnades 2018. Sedan följde en huvudförhandling Mark-och miljödomstolen och en dom 2020.